הקונגרס העירוני לנוער
תאריך: 2019-01-30
שעה: 09:00-14:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב