40 שנה לסמינר 'ערכים'
תאריך: 2019-01-26
שעה: 20:00
מקום: בית כנסת 'זכור לאברהם', שפת אמת 1
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב