חודש האישה': קברט סאטירי 'חצאית כאן קודקוד'
תאריך: 2019-03-26
שעה:
מקום:
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב