ערב סיפורים 'מסע שורשים'
תאריך: 2019-01-24
שעה: 20:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב