פתיחת תכנית לפיתוח מצוינות
תאריך: 2018-10-14
שעה: 16:00-18:00
מקום: מתנ"ס 'זינמן', סימטת ויצ"ו בית שמש
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב