עיר החלומות של חמודי
תאריך: 2018-07-18
שעה: 15:00-20:00
מקום: מספר מוקדים, פירוט במודעה
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב