חוג בית עם עליזה בלוך
תאריך: 2018-07-16
שעה: 20:30
מקום: שביל הל"ה 16 ב'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב