התרמת דם
תאריך: 2018-07-16
שעה: 18:00-22:00
מקום: תחנת מד"א בית-שמש, הרצל פינת בן צבי
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב