מעגלי שיח - מטה עליזה בלוך
תאריך: 2018-07-18
שעה: 19:00
מקום: רח' בן צבי 20
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב