לילה לבן - בטיחות בדרכים
תאריך: 2018-07-23
שעה: 20:00
מקום: מגרש ספורט רמב"ש א'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב