פעילות עם קומונת הצופים
תאריך: 2018-07-18
שעה: 12:00-14:00
מקום: בית הספר ברנקו וייס
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב