פסטיבל מים לילדים
תאריך: 2018-08-29
שעה: 12:00-19:00
מקום: BIG הפתוח
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב