פעילות "בייבי מאמא"
תאריך: 2018-07-18
שעה: 10:30
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב