ערב חשיפה למכינות אקדמיות
תאריך: 2018-06-24
שעה: 19:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב