יולי כיף במתנ"ס 'פסגות השבע'
תאריך: 2018-07-26
שעה: 16:00-18:00
מקום: מתנ"ס 'פסגות השבע'
פרטים נוספים:

פרטים מלאים במודעה המצ"ב