כיצד מתמודדים את נוער מתמודד?
תאריך: 2018-06-18
שעה: 20:00
מקום:
פרטים נוספים: לכל הפרטים