כיצד הדבר משפיע על ילדי בני הזוג? בחזקתו של מי מבני הזוג ישהו הילדים? מי מבני הזוג אחראי על קבלת החלטות הנוגעות לעתידם של הילדים?

כחלק מפירוק התא המשפחתי, נושא הילדים בכל הליך גירושין בכל הקשור למקום מגוריהם (משמורת), חינוך, מזונות, בריאות וכו', הן מתוך דאגה לטובתם, לשלומם ולעתידם והן כחלק ממלחמת האגו וההתשה שנוצרת בין בני הזוג העומדים במצב מלחיץ, ובמקרים רבים מוציאים הרבה שלדים מן הארון והכל כדי לזכות בזכויות רבות יותר, או ליתר דיוק, למנוע מבן הזוג זכויות ככל שניתן.

 

משמורת והסדרי ראייה

סוגיית המשמורת מכריעה בשאלה היכן ימצאו הילדים לאחר פירוק התא המשפחתי. האם בחזקתה של האם? או בחזקתו של האב? הסדרי הראייה קובעים כיצד והיכן  יוכלו הילדים להתראות עם ההורה שהם אינם בחזקתו.  הדרך העדיפה ביותר, היא כדי להכריע בסוגיות אלו היא בדרך של הסכמה בין בני הזוג, אך כמובן שבמקרים רבים הדבר לא אפשרי בשל כעסים ומתחים שנוצרו בין בני הזוג, המובילים למלחמת אגו שמקשה על הידברותם. כאן המקום להדגיש, ככלל נמליץ לעשות ככול הניתן על מנת שלא לערב את הילדים בסכסוך בין בני הזוג ולא להשתמש בהם ככלי ניגוח. ככל ובני הזוג יגיעו  להסכמה בסוגיות אלו, הנושא ידון בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני וההסדר ויקבע בהתאם לבדיקת מסוגלות הורית.

 

חזקת הגיל הרך

כאמור, המשמורת על הילדים תיקבע בהתאם לבדיקת מסוגלות הורית שתיעשה ע"י הערכאה (בית משפט לענייני משפחה, או בית הדין הרבני), הראשונה אליה הוגשה התביעה למשמורת, אך ישנה חזקה הנקראת חזקת הגיל הרך, לפיה ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת האם, אלא, במקרים קיצוניים בהם האם אינה מסוגלת לטפל בהם, כמו למשל: אם המוכרת לרשויות כצורכת סמים וכיוצא בזה.

 

משמורת משותפת

משמורת משותפת הוא הסדר לפיו שני ההורים מחזיקים בילדיהם בצורה שווה, הן מבחינת הזמן בהם ישהו הילדים במחיצתם, והן מבחינת האחריות ההורית. במשמורת משותפת יקבעו ימים בהם הילדים ישהו אצל האם באופן מלא, וימים בהם הם ישהו אצל האב באופן מלא, ומשמעות הדבר שבעת שהיית הילד אצל מי מהוריו, אותו הורה יהא אחראי באופן מלא לכל צרכיו. משמורת משותפת במקרים רבים מקטינה משמעותית את סכום מזונות הילדים, אותו משלם הגבר לגרושתו, וזאת מהסיבה שהוא משתתף באופן שווה בגידולו וביתר צרכיו, ובמקרים רבים אבות נלחמים להשגת משמורת משותפת, הן בשל שיקולים כלכליים והן בשל הרצון להיות מעורבים באופן שווה בגידול הילדים.

חשוב לציין: כי לאחר הגירושין, שני ההורים מוגדרים כאפוטרופוסים החוקיים של הילד באופן שווה, ואין נפקא מינה אם נקבעה משמורת משותפת או משמורת רגילה. משמעות הדבר היא שלשני ההורים זכות והשפעה שווה בקבלת החלטות חשובות ומהותיות הנוגעות לילדיהם לרבות בריאות, חינוך וכיוצא באלו.

בעניין הסדרי הראייה, בית המשפט מקפיד לדאוג כי ההורים, ובמיוחד האבות לילדים, יגיעו לבית הילדים על מנת לשהות במחיצתם משני טעמים: האחד, הזכות הבסיסית של הילד לגדול במחיצת האב ולספוג את הסמכות ההורית של האב מחד, ומאידך - לאפשר לאם לזכות גם היא במעט חופשיות לעצמה. ישנם מקרים בהם מטיל בית המשפט "קנס" על האב אשר אינו מבצע את הסדרי הראיה, ע"י כך שמזונותיו מוגדלים במאות שקלים בחודש.