הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים החליטה ביום שני השבוע להפקיד את התכנית לבינוי-פינוי מתחם ביאליק בבית שמש, כך שיתווספו במקום עוד כ- 1,370 יחידות דיור במסגרת בניית מגדלי מגורים בני 9-21 קומות, וכך בא לידי ביטוי מאמץ של מספר שנים אותו מוביל ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול, מתוך מטרה להחיות את מרכז העיר הוותיקה של בית שמש, ולהזרים למקום אוכלוסיה צעירה.

התכנית שאושרה להפקדה מציעה כ-1,700 יח"ד, במקום 333 הקיימות, בשטח של כ- 130 דונם, בבינוי אינטנסיבי בתמהיל מבנים ודירות מגוון ובכלל זה יחידות מגורים קטנות ואף יחידות דיור מוגן לציבור בני גיל הזהב. מתווה הבינוי שומר, ככל הניתן, על הפרצלציה הקיימת וזאת על מנת להקל על מימוש התכנית. עוד עומד בבסיס התכנון בינוי המחזק את הטופוגרפיה הקיימת הנתמכת גם בגובה הבניינים הנע בין 9-21 קומות, בהתאם למיקומו במתחם ופותח מבטים לנוף. הבינוי המוצע מייצר מרקם עירוני אינטנסיבי סביב שלד ציבורי הכולל שטחים ירוקים רציפים ומבני ציבור ומתווה על פי עקרונות של שכונה נגישה ונוחה להולכי רגל, המשלבת שימושים ויוצרת מרכז שכונתי פעיל במרכז המתחם.
 
תחילת הפרויקט

כבר בתחילת הדרך הנחה ראש העיר את מנהל הפרויקט אברהם ברגר,למצוא את הדרך הנכונה, בכדי לחבר את תושבי המתחם לפרויקט, ושירגישו חלק ממנו, בהתאם לזאת, באופן יצירתי גייס מנהל הפרויקט אדריכלים המתמחים בתכנון משתף המכונה "תכנון שארטט", שבמהלכו הגיעו כל צוות המתכננים והיועצים של התוכנית, אדריכלים, יועצי תנועה, יועצי כבישים, שמאים, יועצי תשתיות מים וביוב, יועצים סביבתיים, ועוד, לארבעה ימים רצופים לבית שמש (כולל לינה). במשך היום תוכננו חלופות תכנון, יחד עם צוות התכנון של אגף הנדסה, ובכל ערב הגיעו התושבים להביע את עמדותיהם, ולהעיר הערות, כך שבתום ארבעה ימי עבודה רצופים של כל צוות המתכננים גובשה חלופת תכנון המקובלת, הן על כל המתכננים, הן על התושבים והן על רשות המקומית.
התכנית נערכה בהליך תכנון משתף עם תושבי השכונה, מתכנני העיריה, נציגי ממשלה  ונציגי הציבור, בו נקבע בין היתר עיקרון של בינוי לפני פינוי המקל באופן משמעותי על התושבים במהלך מימוש התכנית. התכנית נערכה ביוזמת משרד השיכון ותוכננה ע"י צוות יועצים מגוון ובראשם אדר' עירית סולסי. 

תגובות..
 
ראש עיריית בית שמש משה אבוטבול שיזם את התוכנית ואף גייס את משרד השיכון, עוד בתקופתו של השר הקודם אריאל אטיאס, שהצליח להכניס את בית שמש לתוכנית העבודה של משרד השיכון, אמר בעקבות האישור כי מדובר ביום בשורה לבית שמש. "זו שכונה חדשה על בסיס ישן, שכונה שתקרב בין דור מקימי העיר לבין הדור הצעיר, ולפיכך זה יום גדול וחשוב בתולדות העיר, ואין ספק שזו תהיה גם שכונה שתתרום לחיזוק כל שכונות העיר הוותיקה", אמר ראש העיר.

ממשרד הפנים נמסר ''מדובר בתכנית חשובה המאפשרת התחדשות עירונית במתחם וותיק במרכז העיר בית שמש, לצד תוספת יחידות דיור משמעותית , שהינה צו השעה. הוועדה הדגישה בהחלטתה כי המדובר בתכנית מורכבת המעלה סוגיות רבות- חברתיות, כלכליות סביבתיות ואחרות, שנדרשו לפתרונות יצירתיים. אף עובדת גיבושה של התכנית בהליך של שיתוף הציבור ושיתוף כלל גורמי התכנון הרלוונטיים סביב שולחן אחד, תרמה לגיבושה של תכנית ייחודית וראויה''.