הסדרה מחדש של פינוי הגזם בישוב
 
בעקבות סגירת אתר הגזם הישובי, ערימות של גזם נערמו לאחרונה בישוב. ועד צור הדסה בשיתוף המועצה בחן אפשרות של איסוף הגזם ע"י משאית מנוף שתעבור בישוב, אך הדבר לא צלח וכאמור נוצרו ערימות שהמשאית לא הספיקה להגיע אליהן. כפועל יוצא של מצב זה, אנו מקדמים מול המועצה הקמת אתר חלופי בהיתר ועל פי חוק.
אנא התאזרו בסבלנות והקפידו כי הגזם היוצא מבתיכם לא יחסום מעברים ומדרכות. אנו עושים כמיטב יכולתנו להסדרת הנושא לאלתר.