מובילים בחינוך
תעודת הערכה לחינוך חברתי-ערכי הוענקה לבית הספר 'הדסים'
בית הספר זכה בפרס מחוז ירושלים לחינוך ערכי חברתי לשנת תשע"ג * משה דדון: "הטמעת הערכים בבית הספר היא הבסיס להצלחה. אתם מוכיחים שוב ושוב שהשמיים הם הגבול"
 

ראש המעוצה, משה דדון: "ביצירתיות, במקצועיות ובמסירות כבש בית הספר כל פסגה אפשרית בשנים האחרונות. אנו גאים בהנהלה, בצוותי ההוראה והחינוך, בהורים ובתלמידים שתורמים מזמנם למען הקהילה. זוהי תעודת כבוד למטה יהודה"
 
המנהלת, תקוה קרואני: "הנחלת הערכים בבית הספר הדסים היא חלק בלתי נפרד מהפעילות היומיומית. ועדת הפרס שביקרה בבית הספר התרשמה מאוד מהפעילות של הילדים, האחריות האישית והעצמת הילדים כבוגרים תורמים"
 
שנת ה-50 למועצה האזורית מטה יהודה נפתחה גם היא, בדומה לשנים האחרונות, בהישגים בתחום החינוך, עם זכייתו של בית הספר 'הדסים' בתעודת הערכה לחינוך חברתי ערכי לשנת תשע"ג.
 
את התעודה קיבלה בשבוע שעבר מנהלת בית הספר תקוה קרואני מידי מאיר שמעוני, מנהל מחוז ירושלים בטקס רב משתתפים שנערך במרכז הכנסים ברמת רחל. התעודה הוענקה לצוות בית הספר על פעילות חברתית ערכית קהילתית ענפה בשיתוף התלמידים, ההורים והקהילה.
 
"הטמעת הערכים בבית הספר היא הבסיס להצלחה", בירך ראש המועצה משה דדון את צוות בית הספר והתלמידים. "אתם מוכיחים שוב ושוב שהשמיים הם הגבול. ביצירתיות, במקצועיות ובמסירות כבש בית הספר כל פסגה אפשרית בשנים האחרונות. אנו גאים בהנהלה, בצוותי ההוראה והחינוך, בהורים ובתלמידים שתורמים מזמנם למען הקהילה. זוהי תעודת כבוד למטה יהודה".
 
"בהדסים משלבים ערכים חברתיים בכל מקצועות הלימוד, לצד שעות פרטניות חברתיות", נמסר מהנהלת בית הספר. "התלמידים מבטאים ערכים באמנות, במתמטיקה, באנגלית, בספורט. בכל תחומי הדעת אנו עובדים עם אותה תכנית מתוך אמונה והבנה שערכים הם הבסיס להישגים".
 
תעודת הפרס ניתנה, בין היתר, על הטמעת שיעורי 'מפתח הלב', שיח פרטני מלב אל לב, שיתוף הורים וקהילה ומעורבות חברתית של תלמידי בית הספר בקהילה. על גודל ההישג תעיד העובדה שהפרס ניתן מדי שנה לבית ספר אחד בכל  מחוז ירושלים, ומתווסף לשורה של הישגים ופעילויות ב'הדסים'.
 
כל הפעילויות למעורבות חברתית נגזרות מתוך חזון בית הספר אשר מקדם מדי שנה עשרות פעילויות למען הקהילה תחת הכותרת 'תפקיד לכל תלמיד'. כך למשל, קיים בית הספר יריד סוף שנה שרווחיו הועברו לעמותת 'רחשי לב', הפועלת למען ילדים חולי סרטן. התרומה הועברה לעמותה לאחר שהתלמידים ענו על שאלון אינטרנטי בו התבקשו לבחור לאיזו עמותה הם מבקשים להעביר את הרווחים.
 
במהלך שנת הלימודים התקיים יום המחנך, במהלכו הוקירו ההורים והתלמידים את צוות ההוראה ואת הנהלת בית הספר. במסגרת פעילות 'מפתח הלב' מקוּדם מדי חודש ערך חברתי-הומני לפיו פועלים התלמידים ויוצאים למשימות. כמו כן, כל מורה מוביל קבוצת נאמנים לטיפוח מעורבות חברתית בתחומים שונים: הפסקות פעילות, נאמני קרקס, בעלי חיים, קיימוּת וסביבה ועוד.
 
תהליכי הערכה עצמית מבוצעים החל מכיתה א' ומטפחים את האחריות אצל התלמיד כאשר כל ילד מעריך את עצמו ואת ביצועיו באמצעות שאלונים בהם הוא משתף את הצוות בהצלחות ובקשיים שלו.
 
הפעילויות הערכיות מתקיימות יחד עם הקהילה ובהן מפגשי חונכות עם בית הספר הצומח 'צורים', שיתוף מלא של שלוש הכיתות המקדמות של החינוך המיוחד, מסירת תרומות לאוכלוסיות נזקקות, איסוף תחפושות לפני פורים ומסירתן לפנימיות ועוד. בית הספר עומד בקשר רציף עם תנועת 'הצופים', וההורים שותפים מלאים לעשייה וממלאים משובים על תהליכי ההערכה, על פעילויות התרבות וכד'.
 
מדי חודש מתקיים ב'הדסים' טקס ראש חודש לקידום ערכים הומניסטיים יהודיים. בטקס מקבלים התלמידים תעודות הערכה על פעילותם בתחום החברתי, בהלימה לקידום ערך החודש. תעודה נוספת מוענקת לקבוצה-כיתה אשר קידמה את המעורבות החברתית באופנים שונים. למשל: כיתה שהובילה ארגון לוגיסטי של טקס בבית הספר.
 
"הנחלת הערכים בבית הספר הדסים היא חלק בלתי נפרד מהפעילות היומיומית. ועדת הפרס שביקרה בבית הספר התרשמה מאוד מהפעילות של הילדים, האחריות האישית והעצמת הילדים כבוגרים תורמים", מסרה המנהלת תקוה קרואני.

\"\" \"\"