בתמונה: שאול אזולאי ,דוד כהן ציון אסרף ,אריה קייט ,יוסי אלך ,אבי כהן, משה כהן, אורי כהן, דוד אביכזר. 
צוות מדור פקה פקה מאחלים שבת שלום וחודש אדר שמח לותיקי העיר.