אנו מאחלים לצחי בהצלחה ואנחנו בטוחים שאחרי שנטעם... נבין!