ע"פ נתוני ביזפורט; קבוצת  ביג (15,610  +0.71%) מרכזי קניות מסכמת את הרבעון השלישי של 2014 עם FFO נומינאלי של כ-43 מיליון שקל, זאת לעומת כ-12.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-235%. הרווח הנקי הסתכם בכ-77.15 מיליון שקל, זאת לעומת 49.5 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-56%. 
 
ההכנסות מהשכרה ודמי ניהול הסתכמו ברבעון השלישי שבכ-87.46 מיליון שקל, זאת לעומת כ-73.9 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-18%. ה-NOI הסתכם בכ-60.8 מיליון שקל, זאת לעומת כ-51.7 מיליון שקל אשתקד, גידול של כ-17.6%. 
 
עיקר הגידול מקורו בהכנסות קניון ביג בית שמש וקניון טבריה אשר נפתחו ברבעון הראשון והשלישי של שנת 2013, בהתאמה. יתרת הגידול מקורה ברכישת שלושת הנכסים החדשים בארה"ב במהלך הרבעון השני והשלישי של השנה הנוכחית וכן מהחלפה טבעית של שוכרים וחידוש חוזי שכירות בדמי שכירות גבוהים יותר.