השנה נערך שיתוף פעולה מבורך בין ארגון 'עזרת אחים' ופורטל שמשנט בפדיון כפרות.
 
נהוג לעשות פדיון כפרות לפני יום כיפור כמצוות הדת היהודית, בעת הזו. 
 
ארגון 'עזרת אחים' שבמהלך כל ימות השנה עוזר למשפחות נזקקות בארוחות חמות וסל מוצרים, הציע שיתוף פעולה לאתר שמשנט.

כל מי שתורם פדיון כפרות יתרום השנה לטובת ארוחות חג למשפחות ברחבי העיר. במודעה המצורפת מס' הטלפון בהם ניתן לתרום.


 
 
תבוא עליכם הברכה.