חולים פעילים: 826

היום נוספו : 8 חולים

גידול בשלושת הימים האחרונים: 182

גידול בשבוע האחרון: 423

סה"כ מחלימים: 1262

פונו להחלמה במלונות: 206

ממתינים לפינוי: 5

פילוח נתונים על פי שכונות- בטבלה שלפניכם.