הנכד, נציג המשפחה:

"ביום שישי, עש"ק פרשת חקת, נפטר ל"ע מור סבי כליפא בוזגלו ע"ה ונעזרנו בחסדי הי"ת ברב ישי מורי הי"ו שהיה שליח נאמן, וקיים את הלוויה והטהרה בתוך פחות משעתיים, וברוך השם מור סבי ע"ה נקבר בסמוך לכניסת השבת.

בשמי ובשם משפחתי, מודים אנו לכל המסייעים שעסקו במלאכת הקודש. 

תהא משכרותם שלמה מאת השם ויזכו לשפע ברכה והצלחה וריבון העולמים, יוריק מעליהם ברכה עד בלי די. אכי"ר.

תודה ענקית מוקירכם משפחת בוזגלו".

בתמונה- הסבא, כליפא בוזגלו ז"ל.