חברי מועצת העיר ריצארד פרס ושלום אדרי שנמצאים במקום משוחחים עם תושבים רבים שמתעניינים וחותמים על העצומה להפרדת העיר. הדוכנים יוצבו בכמה מוקדים בעיר בשבועות הקרובים. העצומה תקדם את רעיון ההפרדה בקרב הגורמים הרלוונטים במשרדי הממשלה. חברי האופוזיציה יותר מתמיד מבינים כי צריך לקדם את רעיון ההפרדה בהקדם מאחר ושיתוף הפעולה עם ראש העיר והקואליציה אינם מתקיימים בין הצדדים. לשמשנט נודע כי לאחר מאבק ביה"ס שפות ותרבויות כלל חברי האופוזיציה תמימי דעים לגבי ההפרדה מלבד אחד שעדיין מתלבט.