בימים האחרונים הוצגו למפכ"ל המשטרה, רנ"צ יוחנן דנינו, ממצאי צוות עבודה רב מערכתי בראשות הסמפכ"ל, ניצב ניסים מור, בנושא מוקד 100. לאחר סדרת דיונים בממצאי עבודת הצוות, החליט המפכ"ל לאמץ במלואן את ההמלצות. המפכ"ל ציין לשבח את עומק החשיבה, החדשנות והיצירתיות כפי שאלו באו לידי ביטוי בשלבי הניתוח, ריכוז הממצאים ובדגש על ההמלצות לפעולה.
 
המלצות צוות הסמפכ"ל מדגישות את החשיבות בעבודת מוקד החירום של המשטרה. המחויבות הרבה כלפי ציבור הפונים אליו מצריכה שינוי עומק בתפיסת המוקד, במעמדו, באיכויות כוח האדם, בבעלי תפקיד, בהכשרה, בטכנולוגיות, בתהליכי עבודה ובסטנדרטי שירות גבוהים כדוגמת צמצום זמן המענה, אורך השיחה ועוד. 
 
לפניכם ההמלצות המרכזיות:
 
• שינוי דרסטי בתפיסת המוקד – הצבת מוקד 100 בשורה הראשונה של התפקידים והמשימות בארגון. תפיסת תפקיד המוקדן כ'יוקרתי', והיותו תפקיד מקדם יהפכו אותו לתפקיד נחשק שימשוך את הטובים ביותר.
 
• תורת הפעלה ארצית אחידה בסטנדרטים בינלאומיים – גיבוש תפיסת הפעלה מבצעית ושירותית העומדת בסטנדרטים של משטרות מתקדמות בעולם. 
 
• הרחבת השירות לציבור – הרחבת השירות הניתן לציבור על ידי מוקד 100 על בסיס שדרוג מרכיבים חיוניים ומרכזיים, כדוגמת זמן מענה תוך 5 שניות (שני צלצולים בלבד), חזרה אוטומטית לכל שיחה שלא נענתה ועוד.
 
• הפניית כוח אדם איכותי למוקד 100 והעמקת ההכשרות לבעלי התפקידים.
 
• קפיצת מדרגה בתחום הטכנולוגי – בניית מוקד 100 על בסיס 'הנדסת אנוש' ופונקציות טכנולוגיות מהמובילות שיש היום בשוק הביטחוני, המבצעי והשירותי, בדגש על היכולות להפנות 100% קשב לקריאות מצוקה, מיון שיחות מידע ויירוט שיחות הטרדה.
 
• אכיפה נחושה כנגד מטרידים – קידום שינויי חקיקה, גיבוש ויישום מדיניות אכיפה נוקשה כנגד מטרידים, בליווי מהלכי הסברה נרחבים לצורך צמצום משמעותי בתופעת ההטרדות.
 
• הקמת מוקד 100 ארצי – תוך שנה לפחות יוקם מוקד ארצי, במקום שבעת המוקדים הפועלים כיום במחוזות, הכולל כוח אדם, מדרגי פיקוד, טכנולוגיה מתקדמת ותורת הפעלה בסטנדרט מבצעי גבוה העונה על כלל הצרכים שמופו, באופן שיאפשר הליכי שליטה ובקרה מלאים מחד, ורמה מבצעית ושירותית גבוהה מאידך.
 
- יישום כלל המלצות הצוות יביא לידי ביטוי, באופן המיטבי, את החשיבות הרבה של מוקד החירום המשטרתי, כפי שהוא נתפס ונדרש על ידי תושבי המדינה.