בעקבות הפרות סדר באתר הבניה גולובנציץ נעצרו שני חרדים שנכנסו לבור חפירה והפריעו לביצוע עבודות וסירבו לעזוב את המקום.

בנוסף לכך, בתחילת השבוע נעצר גבר חרדי מוכר אשר נצפה חוזר שוב ושוב לאתר הבניה ומפריע לעבודות.

נגדו יוגש כתב אישום.