מנהל סניף שרות התעסוקה בעיר, מר פנחס (פיני) כהן, שמח לבשר לכל אלו שנרשמו באתר האינטרנט של שירות התעסוקה הישראלי, לאלה שהגיעו ללשכה פיזית, או ששלחו מייל שבוצע רישום. הרישום התבצע הודות לעבודתם המסורה של עובדי הסניף מהעיר.  

מתחילת המשבר, נרשמו כ8000 איש לשרות התעסוקה כדורשי עבודה. 

אנו מזכירים כל מי שנרשם בשירות התעסוקה, להגיש בקשה לדמי אבטלה בבטוח לאומי.כמו כן, אנו שבים ומזכירים שכל עוד המצב חירום נמשך, אין קבלת קהל בלשכות!

כל מי שכבר רשום במערכת לפני תחילת המשבר, מפת ההתייצבות שלו נשלחת מידיי חודש כסדרה למוסד לביטוח לאומי. 

*הרישום לשרות התעסוקה בין התאריכים 15/3-31/3- ידווח כאילו נרשם ב15/3. הזכאות בפועל, תחושב ע"י המוסד לביטוח לאומי, החל ממועד הפסקת העבודה בפועל.   

מומלץ להתעדכן בהודעות הלשכה באמצעות אתר האינטרנט, דף הפייסבוק וגופי התקשורת. 

בברכת בריאות שלמה לכולם.