״אבקש להסב את תשומת ליבך לכך שציבור שומרי התורה והמצוות אינו מסתפר מערב חג הפסח ועד לג' בעומר (בעקבות אבילות על 24 אלף תלמידי רבי עקיבא שמתו על שלא נהגו כבוד זה בזה)  08/04/2020 עד 12/05/2020 זהו פרק זמן ארוך וקשה לא להסתפר, ומן הראוי לתת את הדעת על מציאת פתרון שהציבור יוכל להסתפר הן לכבוד החג, והן שלא יצטרכו לחכות כל כך הרבה זמן. אבקשך לשקול זאת בכובד ראש הראוי״.

*העתקים:*
שר העבודה והרווחה, 
שר הבריאות, ושר הפנים.

דובר הח"כ משה אבוטבול.