דורשי עבודה חדשים, מתבקשים להרשם ללשכה דרך אתר האינטרנט, בכתובת: 

https://www.taasuka.gov.il/he 

אם אין באפשרותכם לבצע רישום דרך האתר, ניתן למלא את טופס ההצהרה, הנמצא בפתח הלשכה ולהכניסו לתיבת השירות.

על אף שהגעתם ללשכה, מומלץ לכם לבצע את הרישום באמצעות האתר- 

מנהל לשכת התעסוקה, סניף בית שמש, מר פינחס כהן: "אני ממליץ על השימוש באתר כעל הדרך הטובה והנכונה לרישום, האתר שודרג ונכון להיום אלפים מצליחים לבצע הרשמה באמצעות האתר".

כל מי שנרשם עד לתאריך 26/3, ידווח כאילו נרשם מתאריך 15/3.

שרות התעסוקה ימשיך ויעדכן את הציבור, באתר השרות ובכלי התקשורת. ממולץ לעקוב. 

*ניתן להרשם לשרות התעסוקה גם דרך האתר הממשלתי: 

https://www.gov.il/he/service/covid19-register-to-employment-bureau