"אנו קוראים לכלל תושבי בית שמש להישמע להוראות משרד הבריאות
וגורמי החירום השונים ולמעט ככל האפשר במפגשים חברתיים ויציאה מהבית 
שלא לצורך.
נגיף הקורונה הוא מגיפה, מגיפה קשה מאד וכך נכון להתייחס אליה, זה עניין של
חיים ומוות. כאמונים על החובה של 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם', ומתוך הבנה של
גודל הסכנה והכרה בגודל השעה, אנו מפצירים בכם, נא הקפידו על קלה כבחמורה, 
חזקו וחדדו את המסרים בקרב בני משפחותיכם, שכנים וחברים. מדובר בפיקוח נפש!
בשעה מאתגרת זו חשוב להביט סביבנו ולראות מי צריך עזרה ותמיכה, גם במסגרת 
ההגבלות וההנחיות של גורמי החירום ניתן לסייע ולעזור האחד לשני. אגף הרווחה 
פתח מרכז מתנדבים ואנו קוראים למעוניינים לסייע למערך המתנדבים, ליצור קשר 
עם המוקד העירוני. אנו כאן לרשותכם ונעשה הכל על מנת שבע"ה נעבור את הימים 
האלו בבריאות ובקלות.
"אִיׁש  אֶת רעֵהּו יַעְזֹרּו ולְאָחִיו יאמַר חזָק"
אנו, כלל נציגי הנהלת העיר, מוקירים ומעריכים את הסולידריות, האכפתיות 
והערבות ההדדית הקיימת בכם, תושבי העיר.
שנדע ימים שקטים ובבריאות איתנה, ובתפילה שיקויים בנו "וַהֲסִרֹתִי  מַחֲלָה 
מִקִרְבֶּך.."