הנהגת ההורים, תכננה להשבית מחר את הלימודים, מכוון שלדבריהם קיימת בביה"ס בעיה, בנוגע לאב בית ולמנקות שלא הגיעו לעבודה. ההנהגה פנתה בבקשות למח' החינוך בעיריה, לאחר הישיבה, הבוקר הוחלט על ביטול השביתה. הנהגת ההורים ממתינה לתשובות העירייה בנוגע לדרישותיהם.

נמשיך לעדכן. 

תמונה- ביה"ס 'לוי אשכול' - ארכיון.