פורים הוא יום השמחה הגדולה, הפורצת החוצה. בחצרות האדמו"רים, גם חסידים ואנשי מעשה, שבמשך כל ימות השנה מצטנעים היו בשולי הדרכים, היו רוקדים על שולחנות ומפזזים בכל עוז בהשפעת היין, שמחים ומאושרים על היותם יהודים.

הבעל שם טוב זיע"א, אמר :"אם שערי דמעות לא ננעלו, הרי שלשמחה אין שערים כלל, כי בשמחה אמתית מתוך יראת שמיים, אפשר להפיל את כל המחיצות המבדילות בין ישראל לאביהם שבשמיים.

וכך היה אומר רבי אלימלך מליז'נסק זיע"א: כאשר החסידים מעמידים יין על שולחן הצדיק, שרים ורוקדים בשמחה מתוך יראת שמיים, הרי הם יכולים להשפיע כל טוב לכלל ישראל.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ה, אדר תשע"ב, עמ' 144

אירועי פורים בעיר: לוח אירועי חודש מרץ של 'שמשנט'

סרטונים באדיבות 'פרד"ס חב"ד' מאת דנה ורון והרב יואל בייטש