"וציפית אותו זהב טהור, מהית ומחוץ תצפנו. ועשית עליו זר זהב סביב" (שמות, כ"ה, 11)

התורה מורה כי יש לצפות בזהב את הארון, הן מצדו הפנימי והן מצדו החיצוני. אך בהוראתה, הסמיכה את המלים "זהב טהור" לגבי הציפוי הפנימי "זהב טהור מבית ומחוץ תצפנו", באופו שאפשר לקרוא את הפסוק "וציפית אותו זהב טהור מבית, ומחוץ תצפנו".

מלמד אותנו בעל ה'כלי יקר', כי כל מה שהאדם עושה כדי להדר עצמו בעיני אלוקים בלבד, בלא ידיעת אחרים, הרי זה בבחינת זהב טהור. אך מעשים מוחצנים אינם מעידים תמיד על לב טהור, כי ייתכן שהוא עושה כן מפני הרואים. המעשים התמימים, הטהורים והנסתרים - הם הם הזהב הטהור.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך נ"ה, אדר תשע"ב, עמ' 22.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך