התלמידים הפעילו תחנות מרהיבות חינוכיות ולימודיות, בין התחנות הייתה תחנה לחקר פרחים ובעלי חיים, שנה טובה בטבע: ש-שביל, נ-נקיון, ה-התבוננות, חקר. תחנת הדרכה על שמירת שטחים בטבע ,קריאת אמנת רשות הטבע והגנים ולסיכום הכינו התלמידים יצירות בחיק הטבע.
הצוות החינוכי הודה במיוחד לבר מלכה ואלי מרשות הטבע והגנים.

יישר כוח למחנכות לינדה לוי ודבי לנעמי. התלמידים והצוות החינוכי, עברו יום ערכי חוויתי ומהנה.