בתוכנית פנאל ושיח בנושא קשרים חברתיים, בחיים מרוביי מסכים והקרנת הסרט הזוכה בפרס. 

בערב ישתתפו: ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך, נציגי הנהלת החמ"ד, ראש אגף החינוך מר מעוז ביגון ורויטל שטרן מפמ"ר קולנוע ותקשורת חמ"ד. 

 הערב יחל בשעה 19:00 בחדר האוכל של הישיבה. 

הציבור מוזמן.

פרטים נוספים: בטל' המצורף בתמונה.