היום הגיעו תלמידים מבתי הספר ממ"ד לוין, מנחם בגין המח"ר וגן הילדים לבונה להפעלה חוויתית ומעשירה.

את ההפעלה העביר ד"ר דני נוטמן ממכון ויצמן אשר הסביר לילדים על תכונות של חומרים ואפשרויות השימוש בהם. ההרצאה נעשתה ע"י הדגמת דוגמאות בשימוש בזכוכית מיצירת כד ועד להסבר מדוע משתמשים בזכוכית במעבורות חלל בטיסות אל מחוץ לאטמוספירה, והדגמה של תגובת הזכוכית לתנאי שטח קשים.

מנהל המרכז הקהילתי מסר את תודתו למנהלות בתי הספר וגן הילדים, אלישבע אקווה, בת שבע עבוש, ואורה פיקלי על המשך שיתוף הפעולה עם המרכז הקהילתי לטובת העשרת הידע של התלמידים והילדים בתחומים שונים ומגוונים.