שבע מכות מתוך 10 מתוארות אצלנו בפרשה. מכה ועוד מכה, ופרעה לא מסיק את המסקנות. ליתר דיוק, הקדוש ברוך הוא מכביד את לבו. "וירא פרעה כי הייתה הרווחה, והכביד את לבו ולא שמע אליהם כאשר דיבר ה'" (שמות, ח', 11).

עד מכת בכורות הקשה פרעה את לבו, אך לשון כזה "וירא פרעה כי הייתה הרווחה" לא נאמר כי אם על אודות מכת הצפרדע. מה הטעם?

ה'כלי יקר' מסביר, כי לאחר שסיים ה' כל מכה, לא נותר רוש מהמכה עצמה מלבד הנזק. שונה הייתה מכת צפרדע, שגם לאחר שסרה מכת הצפרדעים, נותרו נבלותיהן בארץ מצרים ותבאש הארץ. היה מתקבל על הדעת אפוא, כי לכל הפחות בעוד רושם המכה מול עיניו, לא ישוב להכביד את לבו.

ברם, פרעה הרשע מצא לעצו פתח "וירא פרעה כי הייתה הרווחה", ארץ מצרים הי רחבת ידיים, ואין הריח הרע מזיק כל כך כמו במקום צפוף וקטן. סרה אפוא דאגתו והכביד את לבו.

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ', טבת תשע"א, עמ' 236.

סרטון קצר לפרשה מאת ראש העיר ד"ר עליזה בלוך

סרטונים באדיבות פרד"ס חב"ד מאת הרב שניאור אשכנזי והרב יואב אקריש.