החייבים ברישום: גני טרום חובה, גני חובה, העולים לכיתה א' ותלמידי חטיבות הביניים. 

עולים חדשים נדרשים טרם הרישום לפנות למשרד הקליטה. 

תושבים חדשים בעיר- נדרשים להביא צילום ת"ז של שני ההורים, ביטול רישום מהמועצה המקומית מימנה הגיעו, הורים גרושים/פרודים נדרשים להביא הצהרה.

לשאר הפרטים: בתמונה המצורפת. 

בהצלחה לכל התלמידים!