השבוע התנדבו אנשי משטרה מהמכללה הלאומית לשוטרים במועדון מש"ה של אגף הרווחה בעיריית בית שמש שמתקצב את המועדון ודואג לצרכיהם של החברים בשיתוף פעולה עם מרכז קהילתי מאירהוף.
השוטרים הביאו עימם שקיות מלאות מתוקים ואף הגדילו לעשות ואפו עוגות לחברי המועדון. כמו כן, השוטרים השתתפו בפעילות המועדון ועשו המון טוב והרבה שמח.
תודה לאגף הרווחה בעיריית בית שמש, לשוטרים היקרים על התנדבות מכל הלב, ותודה לפנינה אלוני רכזת המועדון על עבודה מסורה