עובד היקר, אנו מאחלים לך באהבה המשך עשיה משמעותית עם קבוצת נערים ג', 
בחינוך, ערכים ומצויינות, וכחלוץ קבוצת הבוגרים! בריאות, אושר ונחת עד 120 שנה. 

יום הולדת שמח!