בפרשה מתואר כיצד מברך יעקב אבינו את נכדיו, אפרים ומנשה, כמתואר בפסוק "ויברכם ביום ההוא לאמור: בך יברך ישראל לאמור: 'ישמך אלוקים כאפרים וכמנשה'. וישם את אפרים לפני מנשה" (בראשית, מ"ח, 20).

נשאלת השאלה, מה ראה יעקב לקבוע שלאורך כל הדורות יברך עם ישראל את ילדיו שיהיו כאפרים וכמנשה?

ספר 'איגרא דכלה' מסביר, כי ראה יעקב, שאף על פי שהוא שיכל את ידיו וביכר את אפרים הצעיר על פני מנשה הבכור, לא השתלטה גאווה על אפרים מחד גיסא, ולא קנתה הקינאה אחיזה ביבו של מנשה מאידך גיסא. משנוכח יעקב במידותיהם המושלמות, אמר שכל אב יברך את בניו שיהיו כאפרים וכמנשה, שלא התגאו זה על זה ולא קנאו זה בזה".

מתוך 'ותן חלקנו' שבהוצאת 'מאורות הדף היומי', כרך מ', טבת תשע"א, עמ' 96

סרטון לפרשה מאת ראש העיר, ד"ר עליזה בלוך

;

סרטונים באדיבות פרד"ס חב"ד מאת ידידיה מאיר והרב יואב אקריש

לצפייה בסרטונים נוספים של 'דקה מהפרשה' באדיבות פרד"ס חב"ד: לחצו כאן