בשעה טובה החלו בתי הספר בביצוע המיזם העירוני של לקיחת אחריות ושמירה על נחלת הכלל שיזמה ראש העיר.  שיתוף פעולה בין מינהל החינוך והיחידה לאיכות הסביבה מביא להנעת התהליך.

כל בית ספר קבל מאגף החינוך את המפה בה מסומן השטח שעליו יהיה בית הספר אחראי,

רכזת חינוך והסברה מהיחידה לאיכות הסביבה החלה בסבב  מפגשים עם צוותי בתי הספר בהם מוצגת התכנית ומועלים רעיונות ליוזמות בית ספריות.

כל מוסדות החינוך בעיר יקבלו אחריות על שטח ציבורי בעיר (רחוב, גינה ציבורית, פארק), אותו הם ינקו כחלק מחינוך לניקיון ולאחריות לסביבה, מתוך תפיסה שילד היוצא לנקות שטח ציבורי במהלך לימודיו, יימנע מללכלך בשטח ציבורי ויקפיד על ניקיון גם בעתיד.

מטרות המיזם:

  • חינוך לאחריות כלפי רשות הרבים
  • דרך ארץ כלפי הסביבה ורכוש הציבור
  • ניקיון העיר וטיפוח החזות העירונית

פעילויות שהתלמידים יבצעו לאורך השנה:

שיעור מקדים בכתה בו תעשה הקדמה על חשיבות  לקיחת אחריות לשמירה על שטחים ציבוריים ויוקנו מושגים כמו: ניקיון, נחלת הכלל, אחריות, טיפוח, שמירה.    יעשה שימוש בחומרים שניתנו על ידי היחידה לאיכות הסביבה. תלמידי התיכוניים  יוכלו להפוך לנאמני ניקיון דרך  קישור מקוון – באתר המשרד להגנת הסביבה. שילוב בנושא השנתי של משרד החינוך ערבות הדדית יבוצעו סיורים להכרת השטח, ומיפוי:  ניקיון, נגישות, טבע עירוני, צל, מפגעים, פחי הפרדה, גני שעשועים, ספסלים,התלמידים והתלמידות ידווחו למוקד העירייה על מפגעים – יציגו את עצמם כמשתתפי תכנית "לקיחת אחריות"  יציאה קבועה לניקיון של השטח אחת לשבוע לאורך כל שנה"ל.    נטיעת עצים בשטח בתיאום עם העירייה כתרומה למלחמה במשבר האקלים וההתחממות הגלובלית.

ולבחירה,  בתי הספר יציעו יוזמות פיתוח מעבר לניקיון לדוגמא:

*רתימת הקהילה הסובבת *חיבור לאדם שמאחורי שם הרחוב* שילוט ויצירת גאוות יחידה  *  טיפוח תחנת אוטובוס, יצירת ספריית רחוב.

במסגרת זו יצאו כ 35 בתי ספר וגני ילדים ליום ההתנעה של המיזם,

מהיחידה לאיכות הסביבה 'שורק' נמסר: "אנו מאחלים לכל בתי הספר שייקחו בו חלק בו בשמחה ומתוך ראיית חשיבותו. יישר כוח לבתי הספר שהחלו בעשייה: לוין, אמית שחר, אורות בנות, תפנית, עוזיאל, ז'בוטינסקי, חב"ד בנים, יצחק נבון, אולפנת אהבת ישראל, אשכול ועוד. בתי ספר שעדיין לא תאמו עם ניצה מפגש לצוות מוזמנים לעשות זאת בהקדם האפשרי .