במסגרת קידום תחום השמירה על איכות הסביבה, החלה המועצה להציב פחים כתומים ברחבי הישובים המיועדים לפסולת אריזות. מטרת הצבת הפח היא לייצר זרם נפרד לפסולת אריזות אשר יועבר בנפרד משאר הפסולת הביתית למרכזי מיון והפרדה ומשם למפעלי מיחזור לפי הזרמים השונים של האריזות - פלסטיק לסוגיו, מתכת, קרטון וכו'.

המועצה תאסוף את פסולת האריזות ושתועבר למתקני מיון והפרדה, ומשם למפעלי המיחזור השונים ברחבי הארץ. תאגיד המיחזור ת.מ.י.ר מממן את כלל התהליך, כולל גם חלק נרחב מההסברה והחינוך של האוכלוסייה לשינוי ההתייחסות שלהם לטיפול בפסולת הביתית.

הפחים הכתומים מיועדים להשלכת פסולת אריזות, כגון: שקיות ניילון, קרטוני משקה, אריזות קלקר, אריזות מוצרי היגיינה, שקיות חלב,, שקיות מזון, שקיות וקופסאות אריזה מפלסטיק ואריזות מתכת.

תכולת הפחים מפונה כאמור לתחנת מעבר, שבה מתבצעת הפרדת האריזות לפי החומרים השונים: הפחים הכתומים מצטרפים לפחים הכחולים המיועדים לנייר וקרטון, למחזוריות שמיועדות לבקבוקי שתייה גדולים, לפחים הסגולים המיועדים לזכוכית, לפינות איסוף הגזם ולמכלי איסוף פסולת אלקטרונית.

כזכור, חוק האריזות נחקק על ידי המשרד להגנת הסביבה ונכנס לתוקף בקיץ 2011, זהו חוק סביבתי אשר קיים ברוב המדינות האירופאיות ואשר בבסיסו מטיל אחריות יצרן מורחבת על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים ואריזות שירות לשוק הישראלי. החוק מטיל אחריות על היצרנים והיבואנים לטפל בפסולת האריזות שהם מייצרים ובעצם להביאן למיחזור.

הנהלת המועצה קוראת לתושבי המועצה לשתף פעולה בעשייה שהמועצה רואה בה חשיבות רבה. ניב ויזל, ראש המועצה: "האתגר של הפרדה במקור, הוא דרך חיים מקיימת, שמשתלבת עם הפחתת פסולת ושמירה על משאבי הטבע, עבורנו ועבור הדורות הבאים. בשנה האחרונה, אנו עדים להתעוררות עולמית וכמובן מקומית לחשיבות נושא המחזור בעולמינו, שהפך לעניין מרכזי המקבל את תשומת הלב התקשורתית והציבורית יותר מאי פעם. עלינו לעשות כל שניתן על מנת לשמור על הסביבה"