הפסקות המים יתקיימו בשל עבודות ברשת המים,
החל מהשעה 23:00 ועד לשעה  2:00 אחרי חצות. 

מצ"ב רשימת הרחובות שבהם תהיו הפסקות מים.

אנא הערכו בהתאם.