הישיבה נערכה לטענת ההנהגה לנוכח חוסר שיתוף פעולה של הנהגת העיר, עם הנהגת ההורים וסחבת בטיפול בבעיות הקיימות במערכת החינוך.

את הישיבה פתח יו"ר ההנהגה שי כהן בסקירת מאמצי ההידברות שהתקיימו בחודשים האחרונים במטרה למצוא פתרונות לבעיות העומדות על הפרק, ללא הצלחה.

שי כהן: 

"רשימת הנושאים העומדים על הפרק:
1. בעיות תברואה קשות במוסדות החינוך.
2. יום חינוך ארוך בימי שלישי בגני החובה לא מתקיים בניגוד להנחיות משרד החינוך.
3. חוסר וודאות בנוגע לקיום קייטנות חנוכה (שבוע וחצי לפני) וביצוע היערכות לקייטנות פסח.
4. טיפול בליקויי בטיחות מתעכב ולא נקבעו יעדים לביצוע ולו"ז.
5. עיכובים בביצוע מתקני משחקים והצללות בגנים.
6. בעיות נגישות והנגשה במוסדות החינוך.
7. בעיות באבטחה ומערכות ביטחון.
הנהגת ההורים קבעה כי אם עד ליום ראשון 15/12 לא תהיה התקדמות משמעותית בנושאים אלו, נאלץ להחריף את המאבק ולנקוט במגוון האמצעים העומדים לרשותנו למען המשך העמדת החינוך בראש סדר היום העירוני.

חברי ההנהגה הביעו את תחושתם כי מוצו כל הניסיונות להידברות ואין טעם להמשיך במריחת הזמן שהעירייה נוקטת בה.
הנהגת ההורים דורשת התחייבויות בכתב כולל לוחות זמנים לטיפול בנושאים אלו.
בשם הנהגת ההורים" 
שי כהן