משה שטרית: "מגרשים חדשים בדרך כלל ניצבים בפני אתגרים לא מעטים וכך גם אנו מצאנו עצמנו עם סיום העבודות באצטדיון. ברוך ה' פעלנו לפי ההוראות בחוק ועמדנו ביעדים.
אני רוצה להודות לכל מי שלקח חלק: אגף אירועים וספורו בראשות איציק קניזו ובמיוחד צוות המגרש אסף, אלירן ואיציק; אגף שפ"ע ועובדיו; כיבוי אש, משטרת ישראל, משרד העבודה והרווחה וההתאחדות לכדורגל.
יום שישי נפגשים במשחק של עירוני נגד חורה.
כולכם מוזמנים".

תמונה- קיר הפייסבוק של משה שטרית.