בואו לקיים מצוות השלמת מיניין, בהלוויתה של רחל שלי מזוז  ז"ל שתתקיים הבוקר בשעה 9:30

בבית העלמין המקומי. 
תבורכו מפי עליון. יהי זכרו ברוך.